Consultancy


Kijken en luisteren naar mensen, naar de markt, meebewegen en creatief zijn. Planmatig werken naar resultaat. ForestField Equestrian geeft advies, bedrijfsondersteuning, trainingen en workshops voor paardensportaanbieders.
Door de ruime werkervaring en kennis die Frederika van der Velde heeft opgedaan bij o.a. vastgoedontwikkelaars, gemeenten en de KNHS kan ForestField Equestrian je helpen bij de meest uiteenlopende zaken; van beleidsondersteuning tot evenementorganisatie. ForestField Equestrian helpt graag op die gebieden waar het nodig is. Bijvoorbeeld: uitbreidingsplannen, management, strategie, marketing of sportaanbod.

Hippische ondernemers

Voor ondernemers is het een enorme uitdaging om alles alleen te moeten bedenken, beslissen en uit te voeren. Het is prettig om daarover advies in te winnen en ondersteuning te krijgen.

Als je als hippische ondernemer wilt (door)ontwikkelen en graag een onafhankelijke blik op de plannen wilt, dan kan ForestField Equestrian je daarbij helpen. We spreken plannen door, koppelen zaken aan elkaar en bekijken de te verwachten resultaten. We komen met een onderbouwd advies.

Ook als je als paardensportaanbieder tijdelijk extra ondersteuning wilt bij het verwezenlijken van je plannen dan kan ForestField Equestrian je daarbij van dienst zijn.

Verenigingen en branche

ForestField Equestrian kan praktische ondersteuning geven in het algemeen management en de bedrijfsvoering van uw bedrijf of vereniging. Dit kan uitgewerkt worden in een beleidsplan of verenigingsplan.

Wil je als team of bestuur graag vaardigheden bijleren of je organisatiestructuur of – cultuur verbeteren dan is een training, workshop of kennissessie nuttig, leerzaam en motiverend. Wij geven deze op maat en is toegespitst op het doel van het team. Bijvoorbeeld Besturen met een Visie, Verandermanagement, Sportief Besturen en Lang leve de sportouder.